Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

Χορηγοί


   

PLATINUM SPONSORS    
   

  
  
 
 
GOLD SPONSORS    
   

 
  
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
SILVER SPONSORS    
   

    
 
 
 
BRONZE SPONSORS    
   

 
 
 

 
 
 
 
MEDIA SPONSORS    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    
   
    
    
   
    

 


Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2019

© 1995 - 2019 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ